INNOVATIE – OCTROOIEN – PATENTEN diensten

Octrooien: Bescherming

Wij beschermen uw creatie, zij het een technische uitvinding in een octrooi, een merknaam of een logo in een merkdepot, of een vormgeving van een gebruiksvoorwerp in een modeldepot. Dit beheren wij zowel nationaal, in de Europese regio, als in eender welk ander land waartoe wij samenwerken met onze buitenlandse collega’s.  

Octrooien: Opzoekingen

Opzoekingen met betrekking tot de stand van de techniek, of de acties van uw concurrenten (eenmalig of bewakingen).  

Octrooien: Studies & advies

 • Beschermingsomvang & Octrooieerbaarheid
 • Beoordeling van bedreigingen (freedom to operate)
 • IP due diligence
 • licenties & overdrachten
 • Opposities & nietigheidsacties
 • Acties tegen inbreukplegers
 • Contracten
 •  

Octrooien: Innovatieadvies

Het ARCHIMEDES team heeft een bijzondere expertise in de geïntegreerde aanpak van productontwikkeling en de ontwikkeling van intellectuele eigendom.

 

Octrooien: Portefeuille beheer

Wij bieden een feilloze opvolging van uw IP portefeuille en alle bijhorende termijnen. Daartoe baseren wij ons daartoe op een performant softwaresysteem.

T 03 230 30 60

octrooien patents
 • Europese octrooigemachtigden
 • Belgische octrooigemachtigden
 • Benelux merken & modellen gemachtigden
 • EU merken & modellen gemachtigden
Kaart België
 • Antwerpen
 • Gent
 • Kortrijk
 • Hasselt
 • Vilvoorde