• Maak uw technische innovatie niet publiek voor dat u een octrooiaanvraag indient. De dag na uw publieke voordracht bijvoorbeeld is je idee niet meer octrooieerbaar!
 • Gebruik daarom steeds een goed opgestelde geheimhoudingsovereenkomst wanneer u de vinding vóór de registratie wenst uit wisselen.
 • U plant de lancering van een nieuw product, ga dan eerst na of het product reeds bestaat.
 • Werkt u samen met een externe partij, maak dan steeds geschreven afspraken over wie de intellectuele eigendom toekomt. Voorkom een gevecht in de leeuwenkuil.
 • Overweeg een bescherming van je intellectuele eigendom door een octrooi- of een merkdepot. Doe dit niet te vroeg en niet te laat. In sommige gevallen is het zelfs aangeraden geen depot te vestigen en uw vinding geheim te houden.
 • Breng de octrooi– en merkenportefeuille van je concurrenten in kaart. Deze oefening kan inspirerend en anticiperend werken op uw verdere stappen en dit proces kan regelmatig herhaald worden in een bewaking.
 • Vooraleer u iemand anders beticht van inbreuk, raden wij u aan uw deskundige te consulteren. U kan verantwoordelijk worden gesteld voor de eventuele schade indien de aantijgingen onterecht waren.

T 03 230 30 60

octrooien patents
 • Europese octrooigemachtigden
 • Belgische octrooigemachtigden
 • Benelux merken & modellen gemachtigden
 • EU merken & modellen gemachtigden
Kaart België
 • Antwerpen
 • Gent
 • Kortrijk
 • Hasselt
 • Vilvoorde