Archimedespatents | click for homepage | octrooien indienen, octrooi aanvragen, patent aanvragen, patenteren, octrooibureau, octrooigemachtigde, patent, patenten, uitvinding, uitvindingen beschermen, bescherming idee, bescherming product
  Octrooien . Merken . Modellen  
 

Do & Don't

 
Welkom
Do & Don't
Onze diensten
Over octrooien
Over merken
Archimedes team
Kantoren
  • Wanneer u een nieuwe merknaam of een technische uitvinding bedenkt, maak deze dan niet publiek totdat u een registratie realiseert.
  • Gebruik daarom steeds een goed opgestelde geheimhoudingsovereenkomst wanneer u de vinding vóór de registratie wenst uit wisselen.
  • U plant de lancering van een merknaam of een technisch product of een productiemethode, ga dan eerst na of de merknaam, het product of de productiemethode reeds bestaat.
  • Werkt u samen met een externe partij, maak dan steeds geschreven afspraken over wie de intellectuele eigendom toekomt.
  • Overweeg een bescherming van je intellectuele eigendom door een octrooi- of een merkdepot. Doe dit niet te vroeg en niet te laat. In sommige gevallen is het zelfs aangeraden geen depot te vestigen en uw vinding geheim te houden.
  • Breng de octrooi– en merkenportefeuille van je concurrenten in kaart. Deze oefening kan inspirerend en anticiperend werken op uw verdere stappen en dit proces kan regelmatig herhaald worden in een bewaking.
  • Vooraleer u iemand anders beticht van inbreuk, raden wij u aan u deskundige te consulteren. U kan verantwoordelijk worden gesteld voor de eventuele schade indien de aantijgingen onterecht waren.
octrooien indienen, octrooi aanvragen, patent aanvragen, patenteren, octrooibureau, octrooigemachtigde, patent, patenten, uitvinding, uitvindingen beschermen, bescherming idee, bescherming product

Europese octrooigemachtigden

Belgische octrooigemachtigden

Benelux merken & modellen gemachtigden

EU merken & modellen gemachtigdenCockerillkaai 18
B-2000 Antwerpen
T +32 3 230 30 60
F +32 3 230 30 05
info [at] archimedespatents [dot] com